Stageplaatsen die kaderen in een masteropleiding staan open voor psychologen, orthopedagogen, criminologen en eventueel andere nauw daarbij aansluitende richtingen. Deze stages kunnen voorkomen bij de psychologen/orthopedagogen in de residentiële afdelingen of bij de contextbegeleiding zonder residentieel verblijf, alsook bij de pedagogische directie.

Afdeling Plaatsen academiejaar 2024-2025
Pedagogische directie 0
Contextbegeleiding – Positieve Heroriëntering 0
Residentiële leefgroepen (Leefgroep adolescente meisjes- Kamertraining meisjes) 1