Wingerdbloei onderscheidt 10 belangrijke basiseigenschappen bij zijn medewerkers.

Het gaat over aanwezige attitudes, competenties en vaardigheden. Hierop, of op het potentieel en de bereidheid om deze te verwerven, worden zij geselecteerd en kan ook ieder personeelslid ten allen tijde aangesproken worden.