Basisattitudes

Basisattitudes2017-04-07T11:45:51+00:00

Wingerdbloei verwacht van zijn medewerkers dat zij in staat zijn om telkens opnieuw effectieve hulpverleningsrelaties aan te gaan met ieder cliëntsysteem. Dit betekent dat hoge eisen worden gesteld aan hun attitude, competenties, en vaardigheden als mens en hulpverlener.