Wingerdbloei doet in haar dagelijkse werking regelmatig beroep op vrijwilligers.

Dit kan allerlei vormen aannemen van zuivere ondersteuning op bepaalde gelegenheden of werkzaamheden tot regelmatige ondersteuning in onze dagelijkse werking.