Wingerdbloei doet in haar dagelijkse werking regelmatig beroep op vrijwilligers.

Dit kan allerlei vormen aannemen, gaande van zuivere ondersteuning op welbepaalde gelegenheden of werkzaamheden tot regelmatige ondersteuning in onze dagelijkse werking.

De voorbije jaren kregen wij hulp bij huiswerkondersteuning van kinderen, jongeren leren tuinieren, voorleesmomenten, spelmomenten, ondersteuning van bezoeken.

Concrete taken waarvoor we momenteel op zoek zijn naar een vrijwilliger, kan je hier terugvinden (filter bij organisatie: wingerdbloei).

Indien u zich daarnaast geroepen voelt om een concrete jongere bij te staan of als u gepassioneerd bent door een hobby die u graag wil delen met een groep kinderen of jongeren, kan u dit kenbaar maken via het contactformulier.

Voor iedere medewerker en dus ook voor vrijwilligers is een uittreksel uit het strafregister (model 2) noodzakelijk. Dit is de hedendaagse versie van het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden. Model 2 is altijd vereist voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren.

Al onze vrijwilligers zijn vanzelfsprekend verzekerd via onze vrijwilligersverzekering.

Vraag hier naar vrijwilligerswerk