Vacatures2019-02-08T13:47:54+01:00
405, 2021

Huishoud(st)er leefgroepen

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een huishoudhulp in een contract van bepaalde duur van 80%. Het takenpakket is tweeledig.  Enerzijds betreft het het koken en huishouden in twee leefgroepen met jongeren bij wie de thuissituatie (tijdelijk) moeilijkheden met zich meebrengt

305, 2021

Contextbegeleid(st)er Positieve Heroriëntering

Functieomschrijving

Wingerdbloei is op zoek naar een procesbegeleider positieve heroriëntering / Columbus in een fulltime contract. Positieve heroriëntering staat voor een a-typische rechtstreeks toegankelijke kortdurende mobiele begeleiding die bestaat uit een traject van maximaal 4 maanden dat aangeboden wordt aan gezinnen

305, 2021

Contextbegeleid(st)er breedsporig en Signs of Safety

Wingerdbloei is op zoek naar een voltijdse contextbegeleid(st)er voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar in een verontrustende opvoedingssituatie, die een gevolg kan zijn van gezinsgebonden of kindgebonden problemen.  De collega hoort tot het team breedsporige contextbegeleiding en

2904, 2021

Begeleid(st)er Kamertraining Meisjes

Functieomschrijving

Voor onze afdeling Kamertraining meisjes  zoeken we een nieuwe begeleid(st)er, dit in een vervangingscontract van 80% tot eind februari ’22 met kans op verlenging.
In de kamertraining verblijven meisjes tussen 16 jaar en 19 jaar wanneer het samenleven thuis niet vanzelfsprekend