Majda in beeld

Majda is intussen al 15 jaar aan de slag binnen Wingerdbloei! Haar logistieke functie vult ze sinds de allereerste dag met veel liefde in – en met een mopje hier en daar. Want haar taken op haar eigen manier kunnen invullen, is een vereiste voor Majda. Dat doet ze met respect voor de gepaste afstand tussen zichzelf en onze jongeren.. Dag na dag zet Majda zich in om een zo veilig en warm mogelijk nest te creëren voor de jongeren die bij Wingerdbloei terechtkomen.