Innovatie, flexibiliteit en creativiteit.

Een tijdje geleden nodigde Het Agentschap Opgroeien alle organisaties in de jeugdhulp uit om voorstellen te doen om hun dienstverlening beter bij de noden van jongeren aan te doen sluiten. Daarbij staan innovatie, flexibiliteit en creativiteit centraal om kwaliteitsvolle zorg op maat van jongeren te ontwikkelen. Ook investeren in een positief, kleinschalig leefklimaat werd als doel opgesteld. Dit betekent dat het hulpverleningstraject van gezinnen voorrang krijgt op de organisatie binnen de hulpverleningsdienst.

Naar aanleiding van de vraag van het Agentschap Opgroeien, ging Wingerdbloei actief aan de slag om te bekijken hoe dat in onze organisatie kan worden vertaald en uitgewerkt. De collega’s van de cluster Kamertraining en van de verticale leefgroepen hebben de koppen bij elkaar gestoken en ideeën uitgewisseld over hoe de jongeren en hun context nog beter begeleid kunnen worden. Zo is er gekozen om het aanbod van Leefgroep 1, Leefgroep 2 en Leefgroep Waterbaan anders te organiseren. Er zal voortaan in een aantal gezinnen zeer intensief gewerkt worden met de Signs of Safety-methodiek. Het kind is thuis, daar ligt de nadruk op, maar kan op de residentiële begeleider rekenen wanneer dat nodig is. De taak van de begeleider bestaat verder uit de ouders intensief ondersteunen en het netwerk rondom het gezin herstellen en verder ontwikkelen waar nodig. Op deze manier zullen meer kinderen in hun oorspronkelijke leefomgeving kunnen blijven wonen, wat de hoeveelheid kinderen verkleint die in de groep moet verblijven. Dit maakt ook meer individuele zorg mogelijk. Ook de context van de kinderen die in de groep verblijven, kan zo warmer en kwalitatiever onthaald worden.

Los van de formele aanvraag tot reconversie vanuit het Agentschap Opgroeien, wordt de denkoefening voor de cluster Kamertraining nog verder uitgewerkt. Ook de dagbesteding voor jongeren op de kinderboerderij van Wilrijk kende een plaats in onze aanvraag. Als onze aanvraag wordt goedgekeurd, kan deze werkwijze vanaf 2023 van start gaan. Uiteraard zal deze overgang dan op een geleidelijke manier worden geïntroduceerd zodat de lopende projecten zoals gepland kunnen verderlopen.