Wat is Positieve Heroriëntering?

Positieve Heroriëntering biedt gezinnen en hulpverleners de mogelijkheid om samen opnieuw op zoek te gaan naar verbinding en beweging in vastgelopen situaties. We kijken naar de uitdagingen waar het gezin met kinderen (0-25 jaar) voor staat. In een traject van maximaal vier maanden bieden we in wekelijkse ontmoetingen, individuele en gezamenlijke gesprekken aan om tot een andere kijk op de verontrustende situatie te komen. Naar elkaar luisteren en het anders leren kijken naar ons eigen handelen staan centraal. Door actieve en gelijkwaardige deelname van alle betrokkenen kan zo een nieuwe dynamiek ontstaan. Positieve Heroriëntering focust op datgene dat wel mogelijk is. We kijken naar wat ons verbindt, waar nodig voeren we herstelgesprekken. We doen appel op ieders verantwoordelijkheid, bewaken de eigenheid en het tempo van het gezin opdat we beweging blijven voelen. Samen ontdekken we nieuwe wegen in een proces dat nooit eindigt.

We ondersteunen gezinnen met kinderen tussen 0 en 25 jaar die in het arrondissement Antwerpen wonen.

Hoe gaan we te werk?

We onderscheiden twee vormen van begeleiding: coaching en een traject Positieve Heroriëntering.

  • Coaching

Tijdens een coaching beluisteren we de verontrusting en engageren we ons om samen op zoek te gaan. We spreken over welke mogelijkheden er nog zijn binnen het gezin. We zoeken naar hoe de vraagsteller, het gezin en eventuele andere betrokkenen terug samen verder kunnen. Coachingsgesprekken kunnen doorgaan met de vraagsteller alleen, of met de vraagsteller en het gezin/andere betrokkenen en via verschillende kanalen (face-to-face, digitaal of telefonisch).

  • Traject Positieve Heroriëntering
    Binnen een traject Positieve Heroriëntering gaan we als volgt te werk:

o    Tijdens een opstartgesprek zitten we samen met het gezin en de vraagsteller om de verontrusting te bespreken.

o    Nadien spreken we met elk gezinslid afzonderlijk. We luisteren naar ieders geraaktheid en beleving van de situatie. We laten iedereen nadenken over zijn verantwoordelijkheid in de situatie en over mogelijke oplossingen. We focussen op de krachtbronnen en kansen die aanwezig zijn.

o    In cirkelgesprekken delen de gezinsleden hoe ze de situatie beleven. Positieve heroriëntering zet in op communicatie en verbinding. We zijn ervan overtuigd dat ieder gezinslid een steentje kan bijdragen in de zoektocht naar beweging in de vastgelopen situatie. We streven ernaar dat elk gezinslid een engagement opneemt dat past bij zijn verantwoordelijkheid en beleving.

o    We volgen deze uitgesproken engagementen op en ondersteunen in het proces: lukt het om hiermee aan de slag te gaan? Wat heeft ieder hiervoor nodig?

o    Indien nodig, en in overleg met het gezin, wordt de vraagsteller in het proces betrokken. Dit kan gaan van telefonisch op de hoogte houden tot deelname aan een cirkelgesprek.

o    Tijdens een afrondend gesprek wordt er samen met het gezin en de vraagsteller bekeken hoe het proces is gelopen en/of er verdere ondersteuning nodig is (en welke dat kan zijn).

Wie kan er aanmelden?

CLB-, CAW-, Kind en Gezin-medewerker, psychiater, huisarts, Dienst Jeugd, Gezin & Nazorg, consulenten van gemandateerde voorzieningen of de sociale dienst van de Jeugdrechtbank en andere hulpverleners en/of het gezin zelf.

We hebben geen wachtlijst en we houden geen plaatsen vrij. Wanneer een vraagsteller belt voor een aanmelding, worden de opstartmogelijkheden onmiddellijk besproken. Wanneer we samen besluiten dat een traject Positieve Heroriëntering een meerwaarde is, starten we zo snel mogelijk op.

Netwerktrainingen Positieve Heroriëntering 2024

Ook dit werkjaar nodigen de Antwerpse diensten Positieve Heroriëntering onze professionele partners uit om deel te nemen aan de netwerktraining. Tijdens deze tweedaagse vorming willen we jullie op een ervaringsgerichte manier onderdompelen in de wereld van Positieve Heroriëntering. We focussen hierbij sterk op de visie, de missie en de krachtlijnen.

Deze training is gratis en wordt aangeboden door de diverse diensten PH.

  • Training 1 staat op de agenda op 25 en 26 april 2024, met begeleiding vanuit Stuw Lier en Wingerdbloei. Inschrijven kan via columbus@wingerdbloei.be
  • Training 2 is gepland voor 17 en 18 oktober 2024, met begeleiding van Elegast en De Touter. Inschrijven kan via meryem.elallal@detouter.be

De locatie en start- en eindtijden zullen later worden meegedeeld. We hopen er samen met jullie een inspiratievolle training van te maken.