Psycholoog / pedagoog (m/v) cluster adolescente meisjes

Psycholoog / pedagoog (m/v) cluster adolescente meisjes

Functieomschrijving

Wingerdbloei is op zoek naar een voltijdse psycholo(o)g(e)/pedago(o)g(e) voor de cluster adolescente meisjes.

Deze cluster bestaat uit de Leefgroep Waterbaan, waar meisjes tussen 12 en 16 -17 jaar kunnen verblijven wanneer de thuissituatie (tijdelijk) moeilijkheden met zich meebrengt die niet spontaan of enkel door gezinsbegeleiding opgelost geraken en de Kamertraining Meisjes waar meisjes tussen 16 en 19 jaar verblijven, wanneer het samenleven thuis niet vanzelfsprekend is en de jongere dient voorbereid te worden op een zelfstandig wonen. Via een tijdelijk verblijf kan toch een terugkeer naar het ouderlijk milieu tot doel gesteld worden.

De psycholo(o)g(e)/pedago(o)g(e) regisseert en bewaakt de hulpverlening in overleg en dialoog met de directie, afdelingsverantwoordelijke, begeleiders, verwijzers en cliënten binnen de groep.  Hij/zij is verantwoordelijk voor het ganse hulpverleningsproces en –traject, dat hij/zij organiseert en inhoudelijk stuurt en organiseert.  Hij/zij stuurt het pedagogisch personeel aan op vlak van het verloop en de opbouw van de hulpverleningsprocessen.

Profiel

Diploma: master psychologische of pedagogische wetenschappen

Ervaring: relevante ervaring

Zich kunnen vinden in de visie op hulpverlening en werkingsprincipes die Wingerdbloei hanteert

Kennis van/ervaring met jongeren met een traumatisch verleden

Kunnen hanteren van verdeelde aandacht

Beslissingsgericht zijn

Kunnen structureren

Communicatief sterk zijn

Kunnen/durven confronteren en relativeren

Voorkennis hebben van de regelgeving jeugdhulp

Deelnemen aan interne vormingen

In het bezit van een grote dosis liefde en humor

Aanbod

Een boeiende, uitdagende job in een zeer dynamische omgeving

Verloning volgens barema’s PC 319.01, barema L1

Voorziene startdatum: 1 februari 2018

Contract: onbepaalde duur

Tewerkstelling: voltijds of 80%

Plaats tewerkstelling: Deurne

Kansen tot het volgen van opleiding

Sollicitatieprocedure

Stuur je brief en cv via de website door voor 5 januari 2018 met vermelding ‘psychoog/pedagoog’. Een eerste selectie op basis van de brieven zal worden uitgenodigd voor een gesprek waar de verdere procedure zal toegelicht worden.

Solliciteer nu
2017-12-07T08:51:21+00:00