Stageplaatsen die kaderen in een masteropleiding staan open voor psychologen, orthopedagogen en eventueel andere aansluitende richtingen. Deze stages kunnen voorkomen bij de psychologen/orhtopedagogen in de residentiële afdelingen of bij de contextbegeleiding zonder residentieel verblijf, alsook bij de pedagogische directie.

Afdeling Plaatsen academiejaar 2023-2024
Pedagogische directie 0
Contextbegeleiding – Positieve Heroriëntering 0
Residentiële leefgroepen (Kamertraining Jongens) 1