Basiscompetenties

Basiscompetenties2017-04-14T13:07:34+00:00

Al onze personeelsleden zijn algemeen en specifiek opgeleid voor hun functie. Zij worden continu bijgeschoold in hun competenties en/of vaardigheden m.b.t. het uitvoeren van hun opdracht.

Wij onderscheiden zes belangrijke basiscompetenties en -principes bij het personeel in Wingerdbloei. Hierop, of het potentieel en de bereidheid om deze te verwerven, worden medewerkers geselecteerd en kan ieder personeelslid aangesproken worden tijdens de kritische benadering van het begeleidend handelen.